Roodenburg Actueel 2018 - week 8

KejoBVBijTanteJansSchlagwein

 

ROODENBURG ACTUEEL NR 8

DAAN FASSEUR OVERLEDEN

Met grote droefenis, maar met dank, wat hij allemaal voor Roodenburg heeft betekend, deelt het bestuur mee, dat ons lid van verdienste Daan Fasseur op de leeftijd van 89 jaar is overleden.

Daan is jarenlang jeugdvoorzitter geweest. In die hoedanigheid zat hij ook in het hoofdbestuur. Onder zijn leiding kende de jeugdafdeling een bloeiperiode.

Het was de periode dat de Merenwijk werd vol gebouwd en Daan wist een aantal "nieuwe Leidenaren " te bewegen om toe te treden tot het jeugdbestuur / bestuur. Zier Barbier, Hing Low, Hennie van de Paverd en vele anderen namen vrijwilligerstaken op zich.

In die tijd speelde Roodenburg met de A en B jeugd op regionaal niveau. De jeugd ging met de bus naar uitwedstrijden en dan moest er een afgevaardigde van het jeugdbestuur mee. De bestuursleden en ouders zaten voor in de bus, de spelers en begeleiding achterin.

Daan werkte jarenlang voor de gemeente Leiden (afdeling wegbebakening). Dat had zo zijn voordelen. Hij kende de ambtenaren en als er wat nodig was voor de club, dan kende hij de mensen.

In zijn tijd werd er bij Roodenburg van alles voor de jeugd georganiseerd In de winterperiode waren er spelavonden en met het Sinterklaasfeest kwam Koos van de Steen opdraven met zijn filmprojector. Tijdens Pasen of Pinksteren gingen de A, B junioren via bemiddeling met Eurosportring naar het buitenland. Ook het jeugdbestuur ging dan mee en vaak verbleven de bestuursleden in de woningen van collega bestuurders in het buitenland. En wat te denken aan sturing geven bij de organisatie van de Kooicup. In die tijd was dit het grootste jeugdtoernooi van de stad.

Het maakte voor Daan niet uit of je A1 of A4 speelde. Als je ergens om kwam, dan stond Daan altijd klaar. Met zijn auto ging hij net zo gemakkelijk naar een uitwedstrijd van A3 als bleek, dat er te weinig vervoer was.

De taak van jeugdvoorzitter was een zeer zware taak. Op zaterdag was men al gauw vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur in de weer. Na de wedstrijd van de regionale jeugd trad het jeugdbestuur op als gastheer en werden de begeleiders van de tegenpartij en de scheidsrechters ontvangen. Op zondagmiddag bezocht hij de wedstrijd van het eerste elftal. Zijn vrouw Ali ging vaak met hem mee en was voor hem een grote steun. Naast het weekendwerk gingen er heel wat vergaderuren zitten in een Roodenburg week. Omstreeks 1995/1996 kreeg de jeugdafdeling een klap te verwerken. Een conflict was de oorzaak, dat spelers van A en B regionalen massaal vertrokken. Roodenburg moest opnieuw beginnen en Daan gaf het stokje over. Steeds minder zagen wij hem op Noord. Van de huidige generatie Roodenburgers zullen weinigen hem nog herinneren. Het wrange is, dat aanstaande dinsdag er een interview met Daan gepland stond met Leiden Amateurvoetbal. Hiervoor waren juist deze week de voorbereidingen door Cees Mentink getroffen en had Cees een zeer scherpe en heldere persoon aangetroffen. Terwijl Cees vertrok, wilde Daan Cees nog het een en ander laten zien. Daan, dit komt dinsdag wel. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn.

Met het overlijden van Daan is een clubman in hart en nieren heengegaan. Daan was vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger en voor zijn inspanningen voor het Indië monument in Leiden geridderd door Hare Majesteit de Koningin. Hij was drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud.

DaanFasseur

Op deze foto reikt Daan de bloemen uit bij een kampioenschap van de B2 Op de rug in spijkerpak zien we Henk Buyn, de trainer van RCL. Daan feliciteert deze oud Roodenburgspeler en geeft hem de kampioensbloemen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Daan op dinsdag 27 februari van 18.30 uur tot 19.15 uur in Uitvaart Zorgcentrum Leiden, Lange Mare 69 te Leiden.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden in de Jan Steen aula van Rhijnhof op woensdag 28 februari om 15.00 uur.

Wij wensen de familie Fasseur veel sterkte met het dragen van dit verlies.

 

WANDELGROEP IN WETERINGPARK

Vanuit Roodenburg organiseren we sinds een jaar om de twee weken een wandeling. Tot nu toe vertrekken we op donderdagmorgen vanuit Roodenburg, maar het ziet er naar uit, dat we ook gaan kiezen voor andere vertrekpunten. Vertrekpunten, die bereikt kunnen worden per fiets of per trein.

Afgelopen donderdag liep de groep vanaf Roodenburg langs de Dwarswetering in Leiderdorp en achter de sportvelden om in de Bloemerd. De eindbestemming was het nieuw aangelegde Weteringpark, dat ligt aan de overzijde van de A4. Een aantal deelnemers had de kijker meegenomen, want Theo voorzag de deelnemers van diverse vogeltips. De Nijlgans, de krakeend, de kuifeend en nog veel meer vogels passeerden de revue. Na een ronde om dit park, liep de groep achter de Begraafplaats om naar de Santhorst. In de IJssalon werd er koffie gedronken met een ijsje. Na ruim twee uur was de groep weer terug op Noord en bleek dat onder schitterende omstandigheden er 10,5 kilometer was gewandeld.

De volgende wandeling staat gepland op donderdag 8 maart a.s. Er wordt weer gestart om 10.00 uur.

wandelgroep

Op de foto van links naar rechts: Henk Prins, Theo Budding, André Ooijendijk, Aad LaLau, Martha Rijsbergen, Trudy Ooijendijk, Henk Tegelaar, Paul Rijsbergen en Mieke Tegelaar. Op de foto ontbreekt Emmy Pret; Jan Lovink is de fotograaf.

Meedoen? Lees de berichten op de website/ facebook van Roodenburg. Er wordt gewandeld en ergens koffie gedronken en we zijn gemiddeld anderhalf tot tweeen half uur onderweg op de donderdagmorgen.

 

MAANDAG 5 MAART

Bijzondere algemene ledenvergadering. De leden zijn via RB actueel of een e-mail ingelicht. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. thema: de toekomst van Roodenburg.

 

KLAVERJASMARATHON, GROOT SUCCES

Zondagmorgen 11 uur was de start. 19 tafels met koppels, die er zin in hebben. 76 personen zijn aanwezig. Die hebben eerst koffie gedronken en starten met de eerste twee ronden. Alleen de persoon, die gaat, mag zijn kaarten bekijken en troef trekken. Als de troef bekend is, dan mogen de anderen.

Na twee ronden is het tijd voor soep en een broodje. Daarna volgen er nog 3 ronden en kan men tussendoor kijken naar het eredivisie live voetbal. Intussen is Francis langs gegaan met de lootjes. Na het klaverjassen is het tijd voor de prijsuitreiking. De organisatoren Mat de Boer, Richard van Rijn, Jean-Marc van Steenbergen en Jan van de Berg hebben fraaie prijzen op de kop getikt.

De volgende koppels vallen in de prijzen en kunnen zelf een keuze maken.

1, Jan en Theo Budding                            8871 punten
2. Peter Pret en Gert v/d Klauw                 8762 punten
3. Gerard Volwater en Hans Bekkers          8738 punten
4. Jan de Ruiter en Louis Arendse             8691 punten
5. Trudy Ooijendijk en Sarie Barends         8573 punten
6. Cor Stouten en Jan van der Wal            8484 punten
7. Hans de Graaf en Ine Honsbeek            8440 punten
8. Teun van Iterson en Hans Budding        8233 punten
9. Jan Kromwijk en John Beekman            8225 punten
10. Albert en Sien Kromwijk                     8224 punten
11. Jan en Paul Lovink                             8220 punten
12. Jan Hutten en Paul Rijsbergen            8181 punten
13. Maarten v Kooperen en Jeff de Bruin   8047 punten
14. Lien Brugman en Aad Petiet               7834 punten
15. Gijs en Koos Collé                             7740 punten
16. Koos de Vos en Andé Ooijendijk         7678 punten
17. An de Vink en Bep                            7671 punten

Er was deze middag ook een "troetelprijs". Deze prijzen zijn geschonken door de van Wijk kaartclub. Het betrof 2 koffiezet apparaten. Nico en Lenie Montanus wonnen deze prijzen en kunnen nu een koffietent beginnen.

Namens de club willen wij iedereen bedanken voor hun tomeloze inzet. Francis, Martine, Joop, Lenie, Dirk, Henk, Bram en de totale organisatie. Het was voor velen weer een supergezellig uitje.

 

ZIEKENBOEG

Barman en lid van de schoonmaakploeg Ger van Schoonderwoerd den Bezemer heeft deze week een operatie ondergaan. Langs deze weg wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.

STEEKWOORDEN

19 FEBRUARI E-MAIL COMMUNICATIE

Iedereen wordt gevraagd om bij aanmelding zijn e-mailadres op te geven aan de administratie. Als het e-mailadres wordt gewijzigd, dan geeft men dit eveneens door aan Henny. Waarom is het belangrijk? De KNVB en het bestuur communiceren naar de leden toe via e-mail. Vroeger kreeg men een brief of een kaart. Nu geeft de secretaris een druk op de knop en alle leden krijgen een bestuursbericht. De KNVB deelt op deze manier schorsingen mee aan de leden. Wil men de RB actueel ontvangen, geef dat dan eveneens door aan de administratie. U wordt dan op een verzendlijst gezet. Op 19 februari heeft het bestuur de leden per e-mail bericht over de bijzondere ledenvergadering van 5 maart aanstaande.

22 FEBRUARI OUDE CLUBHELD

Hier stond de aankondiging, dat een interview met Daan Fasseur gepland stond. Helaas is dit door het overlijden van Daan dit met Daan niet meer mogelijk.

21 FEBRUARI BEDRIJVIGHEID

Deze woensdagavond start er een nieuwe activiteit bij Roodenburg. De Powerleague gaat van start en deze avond zijn er 6 teams actief in 7 tegen 7. Het clubgebouw is open. In de kantine wordt er op groot scherm naar live voetbal gekeken. Buiten speelt men 7 tegen 7 op halve veldjes. Ieder team speelt 2 wedstrijden van 25 minuten. De temperatuur ligt tegen het vriespunt. Naast dit voetbal, is er nog meer beweging op sportpark Noord. Tennis en trainingen. Ik schat, dat er om 20.00 uur zo'n 110 sporters actief bezig zijn. Iedere woensdag is er 7 tegen 7 op Noord. Komende week is er een competitie met 8 zeventallen.

22 FEBRUARI VOETBAL VITAAL

In het Leidsch Dagblad een verhaal over Voetbal Vitaal in Leiden. Daarin lees ik dat Roodenburg mag blijven op Noord en dat de regeltjes minder streng toegepast zullen worden. Wel dient de schuld te worden gesaneerd. Een feit is wel: Roodenburg moet groeien en is daar mee begonnen. Twee extra jeugdteams na de winter is het eerste teken, dat de groei is ingezet. Groei moet je niet forceren. Willen leden bij je voetballen? Is 11 tegen 11 nog steeds heilig of moet je inspelen op veranderende omstandigheden? De 24 uurs economie eist haar tol. Wie inschrijft met een team 30 plus voor 11 tegen 11 heeft tegenwoordig minimaal 25 man nodig. Dan kan die niet, dan moet de ander weer mee naar de stad of zijn schoonmoeder. Je kan de 24 uur economie niet buiten beschouwing laten. En daarop inspelend: Je krijgt ook te maken met de 24 uur voetbalclub. Een club, waar op vele momenten mensen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en om te sporten. Uitsluitend weekendsport is daarbij voor mij niet meer heilig. Andere partijen dan de KNVB, maar ook de club kan hier op inspelen.

23 FEBRUARI GOL SPORT STOPT ER MEE

Via Leiden amateurvoetbal lees ik dat Gol Sport stopt als voetbalclub in Leiden. Het brengt mij terug naar de jaren 80 - 90 van de vorige eeuw. Het is de tijd van de wisselwoningen in Noord. Daar kwamen gastarbeiders te wonen, die werkten voor de Touwfabrieken, de Grofsmederij en fabrieken binnen de stadspoorten. Roodenburg had destijds 4 velden en daarnaast was er een speelweide. Op zondagmiddag speelden de "gastarbeiders" er hun wedstrijdje. Marokkanen en Turken. Als trainer van de regionale jeugd bleef ik op de hoogte van de voetbalontwikkelingen op het vijfde veld. Destijds selecteerden wij 2 talenten. Ismael Kartal en Yahja Farhane. Ismael Kartal was een enorm Turks talent en eerste jaars A junior. In de voorhoede van A 1 stonden destijds: Ron de Roode, Leo Compeer en Marco van Alphen. Ismael was de vierde spits en moest zich dus ervaring opdoen in Roodenburg A2 en meegaan met Roodenburg A1. Ismael had het geduld niet om zich voor te bereiden op zijn toekomst. Hij gaf het dus op. Yahja Farhane was de eerste Marokkaan, die een paar jaar later een plek wist te veroveren in de spits. In die spits stonden spelers als Peter Kluivers en Glenn Helder.

Het was destijds een hele eer als je als allochtoon werd gevraagd voor de regionale A jeugd van Roodenburg. Yahja was een talent. Wim Rijsbergen was dat jaar de trainer van Roodenbug 1. Yahja kreeg aanbiedingen, kon proefwedstrijden spelen, maar Wim adviseerde hem om geduld te hebben. Blijf nog een jaar voor Roodenburg 1 spelen en dan staan de betaalde clubs voor je in de rij. Yahja had dit niet. Hij ging zwerven, maar speelde zich uit de picture. Gol Sport werd in feite opgericht op de speelweide en wordt nu dus opgeheven. Een stukje Leidse voetbalgeschiedenis en het jeugdvoetbal in Zuid West verdwijnt.

24 FEBRUARI ABDOU HARROUI

Deze avond kijk ik naar de opstelling van Sparta in de wedstrijd van AZ tegen Sparta. Ik lees dat Abdou Harroui een basisplaats heeft. Deze 19 jarige Leidse speler heeft de eerste jaren van zijn jeugd doorgebracht bij Roodenburg. Na jaren kan er weer een speler worden toegevoegd aan de Wall of Fame

25 FEBRUARI VIER DAGEN KOKEN

Afgelopen woensdag werd er een start gemaakt met de maaltijd na de klaverjasmarathon. Vier dagen achtereen was onze kok en zijn gehele crew bezig met het bereiden van een Chinese maaltijd en huzarensalade. Alles vers. Dat is ook vrijwilligerswerk pur sang. Iets doen voor de ander en zondag genoten omstreeks 80-85 personen van al dit werk. Namens de club hartelijk dank. Het is haast onbetaalbaar.

HET VOETBALGEBEUREN

Er stonden 3 wedstrijden gepland voor dit weekend. De uitwedstrijd van onder de 8 werd afgelast.
De zaterdag 1 stond met 2-0 voor tegen WVC. Daarna werd destijds de wedstrijd gestaakt. WVC wist terug te komen, zodat de eindstand 2-2 werd.
De zondag 1 speelde een uitwedstrijd tegen Delfia. Roodenburg wist 3 punten toe te voegen aan het totaal. De uitslag was 3-8. Roodenburg zondag heeft nu 13 punten uit 14 wedstrijden.

HET WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMEND WEEKEND

ZATERDAG 3 MAART

12.30 UUR Roodenburg 2 - Semper Altius 3

14.30 uur SEV - ROODENBURG

14.30 uur Warmunda J019- Roodenburg JO19

14.30 uur Roodenburg 3 - Oegstgeest 3

ZONDAG 4 MAART

14.00 uur SVH - ROODENBURG

 

WAT IS ER KOMENDE WEEK TE DOEN?

maandag 26 februari

dinsdag 27 februari                      in het clubgebouw om 14.00 uur klaverjassen / sjoelen

                                                 op het veld om 19.30 uur wandelvoetbal training

woensdag 28 februari                  op het veld van 13.00 - 15.00 uur spelletjes training jeugd 4-12 jaar

                                                 in het clubgebouw zumbadansen

                                                 in het jeugdhonk knutselen/les

                                                 op het veld om 19.30 uur powerleague voetbal 7 tegen 7

donderdag 1 maart                     in het clubgebouw vanaf 19.00 uur darten

vrijdag 2 maart.                         in het jeugdhonk klaverjassen

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.