Roodenburg Actueel 2018 - week 32

KejoBVBijTanteJansSchlagwein

 

Roodenburg actueel nr 32         

LV ROODENBURG

Pieter Bothstraat 27, 2317 AP LEIDEN.  tel. 071- 5232157 (bestuurskamer) 071-5216900 (kantine)

=========================================================

                                                           DE DUG OUT

Vorige week lieten wij een foto zien uit 1958 van een beslissingswedstrijd op het terrein van Blauw Zwart. De spelers zaten in de buitenlucht en het publiek stond of zat naast de spelers.
Wanneer het ging regenen, dan was iedereen nat. De uitgekookte trainer nam een paraplu mee. Maar spelers waren zeiknat en als je dan moest invallen, dan waren de spieren stram.
Je had in die tijd nog niet zoveel wisselspelers, want er mocht alleen maar gewisseld worden als een speler geblesseerd raakte. De scheidsrechter van dienst beoordeelde de geblesseerde speler en als hij vond, dat die niet verder meer kon, dan mocht men wisselen.

Naarmate het voetbal professioneler werd, veranderde er ook het een en ander rondom het speelveld. De weersomstandigheden mochten geen vat meer krijgen op de spelers. De dug-out deed haar intrede. Het woord betekent eigenlijk schuilplaats. Er werd een gat gegraven in de grond en daarboven kwam er een afdakje. In de eerste wereldoorlog werden deze afdakjes gebruikt om soldaten en materieel te verbergen.

De eerste hokjes bij de amateurwedstrijden verschenen in de jaren 60. Houten hokjes, waar er ruimte was voor 3 - 5 personen. Ze werden aan weerszijde van de middellijn geplaatst.
In dat hokje namen  dan 2 - 3 wisselspelers plaats, er was een plek voor de leider en voor de trainer. Een verzorger had je in die tijd nog niet, de trainer ging zelf met de waterzak het veld in. Tactisch wisselen, omdat een speler moe was of alle hoeken van het veld zag, was not done. Alleen een zichtbare blessure was aanleiding voor een wissel.
Op de hokjes prijkten twee bordjes :  thuisclub en de gasten.

Naar mate de jaren verstreken werden de dug-outs steeds langer. In de reglementen kwam te staan, dat trainers wel 3 - 5 spelers mochten wisselen. De verzorger zocht een plek, de assistent trainer wilde naast de trainer zitten, de keeperstrainer vond, dat hij ook zijn steentje had bijgedragen. Het hokje werd een etalage, het woord "staf" deed haar intrede.

Dug-outs veranderden van vormgeving. Houten hokjes werden vervangen door gemetselde huisjes. Ze waren steviger, maar zorgde ook voor ongelukken. Supporters meenden, dat de bouwwerken sterk genoeg waren en gingen op de dug-outs zitten. Het is dan wel eens voorgekomen, dat een dug-out instortte met alle gevolgen vandien.

In de jaren 90 kwam de half in de grond gegraven dug-out in zwoel. Men had het afgekeken in Nou Camp, het stadion van FC Barcelona. Als je in de dug-out keek, dan zag je alleen nog maar hoofden boven de grasmat uitsteken. Het was een spectaculair gezicht, spelers te zien bewegen, terwijl je laag aan de grond zit. Het had iets magisch. Maar als je een speler als trainer  een instructie moest geven, dan moest je het hok uit.
Een ander nadeel, dat niet onbeschreven mag blijven was het doelpunt. Menig trainer of speler heeft het hoofd gestoten bij het juichen voor een doelpunt of bij een spannend moment voor het doel.
Wanneer er sprake was van overvloedige regenval, dan kon je de pech hebben, dat de betonnen bak was vol gelopen met water en duurde dit een aantal dagen, dan namen de kikkers de plaats in van de wissels. Het hoofdveld van Roodenburg liep schuin af en al het water stroomde dan richting de overdekte tribune.

In Engeland zocht men een andere plek voor de staf. Zij kregen een plek op de eerste rijen van de zittribune. Dicht op het veld konden manager en spelers het spel goed volgen.

In het hedendaagse voetbal is de dug-out de normaalste zaak geworden. Op ieder veld vind je tegenwoordig een hokje, waar men kan schuilen.
De plaats, waar de dug-out moet komen, kan leiden tot discussie. De ene club heeft ze vlak bij de kleedkamers, zodat men bij rust en bij het einde snel binnen is. De andere club plaatst ze juist aan de overzijde van het veld. Staf en wissels moeten in dat geval een stuk wandelen om "binnen te zijn". De windrichting speelt tot slot nog een rol. Bij de ene club zit je met de kop in de wind, bij de ander in de luwte.

 dugout

Dug-outs zijn tegenwoordig kostbaar. Daarom was de vereniging zeer content, als sportmateriaal werd geschonken. Wijlen Hans van Tongeren en het bedrijf Prince Cladding schonken destijds dug-outs aan de club. Op het wetraveld treft men nog steeds deze aan van Prince Cladding.

Trainers zijn beweeglijker geworden. Die blijven tijdens een wedstrijd niet meer vast op hun plek zitten. Blijkbaar gaat er tijdens een wedstrijd zoveel fout, dat ze constant bezig zijn met instructies? Of gebruiken ze de "instructieruimte" om langs de kant te kunnen meedoen met hun spelers? Wat ook de reden is, de instructiezone is opgenomen in de hedendaagse spelregels.

Dit zijn de regels voor het gebruik van de instructiezone volgens spelregels 2018/2019

1. de instructiezone mag niet langer zijn dan de lengte van de dug-out , plus 1 meter aan weerszijde van deze dug-out en voor de bank loopt deze zone tot 1 meter vanaf en evenwijdig met de zijlijn
2. Het gebied moet zijn afgebakend.
3. Het toegestane aantal personen binnen de instructiezone wordt bepaald door het competitiereglement.
4. Degenen, die zich in de instructiezone bevinden:
- moeten voor aanvang van de wedstrijd worden opgegeven, conform het competitiereglement.
- moeten zich op een verantwoorde manier gedragen.
- moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven, behalve bij bijzondere omstandigheden. Denk aan de verzorger, die voor een blessure het veld in moet.
- slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven.

Resumé: de instructiezone voor standaardteams senioren en jeugd is er dus niet voor ouders, vrienden, die naar een wedstrijd komen kijken. Daarvoor is er de afrastering.
Alleen de trainer is bevoegd om aanwijzingen te geven. Alle anderen mogen dus alleen kijken en moeten hun mond houden.

                                      ONDER DE 19 START OP MAANDAG 13 AUGUSTUS

De onder 19 start maandag 13 augustus met de training voor het nieuwe seizoen. Het team is ingeschreven voor de eerste klasse en dat vraagt een gedegen voorbereiding.
Trainer Lotfy Omrani staat dit seizoen voor de groep.

                                               WANDELVOETBALLERS 55 PLUS STARTEN

Dinsdag 14 augustus om 19.30 uur starten de wandelvoetballers wederom. Er moet hard getraind worden, want op 5 oktober is er al een toernooi bij SJC.
Mogelijk, dat er meer groepen in de weer zijn, want alleen het kunstgrasveld is beschikbaar.

                                               WAT IS ER DEZE WEEK TE DOEN

maandag 13 augustus         op het veld van 13.00 uur tot 16.00 uur
                                               Leiden sportzomer
                                               start training JO onder 19 jaar

dinsdag 14 augustus           op het veld vanaf 19.30 uur
                                               start wandelvoetbal training
                                              

woensdag 15 augustus       op het veld van 13.00 - 16.00 uur
                                               Leiden sportzomer
                                               training onder de 19 jaar

donderdag 16 augustus      op het veld van 19.00 - 20.00 uur
                                               recreatievoetbal

zaterdag 18 augustus          van 9.00 uur tot 12.00 uur
                                               Leiden sportzomer.
                                               clubgebouw open van 12.00 uur tot 17.00 uur

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.