Roodenburg Actueel 2018 - week 33

KejoBVBijTanteJansSchlagwein

 

Roodenburg actueel nr 33

                            

                    

                        EEN ANDERE CLUBNAAM EN ALLES WORDT BETER?

Recent werd ik aangesproken door een jongerenwerker en die vroeg mij : Hoe gaat het met Roodenburg?  Het antwoord dat ik gaf:  het blijft vallen en opstaan.
Als jullie nu eens veranderen van naam en opnieuw beginnen, dan krijg je veel meer leden. De naam Roodenburg is bezoedeld.

Ik zelf ben van mening, dat de naam verandering van Roodenburg  in ....  niet de oplossing van een "probleem" is. Een vereniging is een verzameling van  mensen, die een bepaald doel nastreven. In dit geval is dat het beter kunnen voetballen.  Het gaat er veel meer om dat mensen gemotiveerd raken om samen dit doel te bereiken. Dat vraagt motivatie, je moet volledig achter het te bereiken doel gaan staan, inzet en niet bij de eerste de beste teleurstelling het opgeven.


Het nieuwe bestuur heeft het over "trekkers". Trekkers kunnen alleen goed functioneren als ze met meerderen een plan opstellen en met  dit plan gezamenlijk aan de slag gaan.
Het begint met kandidaat commissieleden selecteren en aanspreken. Met hen ga je vergaderen, brainstormen en dan ontstaan er actiepunten, die gezamenlijk dienen te worden verwezenlijkt.

Afgelopen dinsdagavond waren wij hiervan getuige. Het doel van die avond was het schoonmaken van het clubgebouw. 6-7 personen waren er, iedereen wist wat hij / zij moest doen en men ging aan het werk. Het eindresultaat was dat het clubgebouw klaar is voor een nieuw seizoen.

Bij een voetbalclub moeten allerlei zaken geregeld worden en dat vraagt overleg.
Alleen een club runnen gaat niemand lukken. Voetballen doe je samen, een club runnen is ook een kwestie van samendoen. Daarbij is er niemand de baas. Samen wil zeggen, dat iedereen, die in een dergelijke commissie aantreedt, even belangrijk is. Iedereen krijgt een taak en de trekker is degene, die stimuleert, het proces begeleidt en delegeert.
Goed draaiende commissies en gemotiveerde mensen, die vormen de basis van een club.

Bij een vereniging zul je het eigen belang ondergeschikt moeten maken aan het verenigingsbelang.
Ik ken ze, die in de loop der jaren van club naar club zijn gehold. Ik heb wel eens het vermoeden dat het eigen belang een grotere rol heeft gespeeld dan het verenigingsbelang. Zij, die met de gedachte rondlopen, ze mogen blij zijn, dat ik voor hen wil voetballen.
Komt men niet in het eerste team, dan probeert men het volgend jaar weer bij een andere club en op die manier verschijnen er soms wel zes tot twaalf clubnamen achter de naam van zo'n "verenigingslid".


Wij hebben wel eens gezegd, dat je bij Roodenburg naast voetballen leert wat de rol van de vereniging in de maatschappij is. Bij Roodenburg zijn er meerdere allochtone trainers / leiders actief.
Ik heb eens gekeken naar de begeleiding van jeugdteams door allochtone leiders / trainers bij de andere Leidse voetbalclubs. Ik kan u meedoelen, dat die op één hand te tellen zijn.

Een naamsverandering en alles gaat anders? Dat is dus te  simpel door de bocht.
Je hebt verenigingsmensen nodig, die hart hebben voor de zaak. Die weten wat er in een vereniging allemaal gebeurd om het draaiende te houden. Als je een aantal jaren lid bent van een club en je interesseert je in dat verenigingsleven,  je hebt de capaciteit om mensen te stimuleren en je hebt organisatietalent, dan kan welke vereniging dan ook stappen maken.


Ik durf de generatie 30- 40 jarigen te noemen, die destijds  jaren voor Roodenburg hebben gespeeld onder leiding van bijvoorbeeld  Ruud Fortman of Arno Lancel.
Die hebben ervaring opgedaan als voetballer en daar veel plezier aan beleefd. Die zijn geconfronteerd met teleurstellingen.  Maar die nu op  oudere leeftijd moeten gaan  nadenken over het feit:
Wat hebben Ruud en Arno niet allemaal voor mij gedaan?  Heb ik mijn maatschappelijk carrière ook niet voor een deel  te danken aan deze voetbalclub?
Heel veel van hen, zijn dankzij Roodenburg goed terecht gekomen en niet in de goot!

De voetbalclub gaat verder en misschien ben ik nu aan de beurt om mijn steentje bij te dragen?

Als dat de insteek is, dan kan verenigingsleven in deze individualistische tijd heel mooi zijn.

De boei is uitgeworpen, wie gaat die boei bemachtigen?
Alleen dat maakt een vereniging sterk en toont een vereniging sterkte, dan wil iedereen daar graag bij aansluiten.

                                                               WANDELVOETBALLERS / STERS GESTART

Een afdeling, die haar plaats binnen het verenigingsleven heeft gevonden is het wandelvoetbal.
De KNVB stimuleert het bewegen door ouderen. Lekker een uurtje dollen met elkaar en met de bal.
Op dinsdagavond hebben zij een vast trainingsuur.
Iedere dinsdagavond wordt er geoefend van 19.30 uur tot 20.30 uur.
De wandelvoetballers / maar ook -sters zijn gegroeid tot een groep van 13 personen.
Zij zijn niet-spelend lid geworden bij de club.

De trainingen worden verzorgd door Renzo Scanu, die ook contactpersoon is.

wandelvoetbaltraining 

 

Afgelopen dinsdag zijn de dames en heren weer begonnen.
Het is bekend, dat nog veel meer ouderen graag uit hun stoel willen komen.
Dat kan dus op dinsdagavond bij Roodenburg.

Wilt u meer informatie over wandelvoetbal: Bel dan Renzo Scanu  tel 06- 10017089

                                               ROODENBURG O 19- CVV DE ZWERVERS

Afgelopen zaterdag oefende de onder 19 tegen CVV de Zwervers.  Zij bleken een maatje te groot.
De mannen uit IJsselmonde wonnen met 2-3. De komende weken zal er verder moeten worden gewerkt aan de conditie, want vanuit de achterhoede, waren er maar weinig spelers aanspeelbaar en koos de ploeg te snel de lange bal.

                                                 START KLAVERJAS / SJOELSEIZOEN

De dinsdagmiddag is voor veel oud-Roodenburgers, wijkbewoners en sympathisanten , waar men de gehele week zich op verheugt.
Een middagje klaverjassen  of sjoelen.  Ook dit jaar behoort dit weer tot de vaste  activiteiten van de club. Er wordt weer gestart op dinsdag 28 augustus om 14.00 uur.
Inschrijven vindt plaats vanaf 13.30 uur en  iedere middag duurt tot 17.00 uur.

De middag is vooral een sociaal gebeuren. Prijzen zijn bijzaak. De ontmoeting staat hoog in het vaandel . Er wordt iedere dinsdagmiddag gespeeld.


Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  Heeft u drempelvrees, wip dan eens langs en proef de sfeer.

                                                              ROODENBURG KOMENDE WEEK

maandag 20 augustus                   op het veld van 13.00 uur tot 16.00 uur
                                                               sportzomer.

dinsdag 21 augustus                      op het veld om 19.30 uur
                                                               wandelvoetbal training

                                                               op het veld om 20.00 uur
                                                               training zaterdag selectie

woensdag 22 augustus                 op het veld van 13.00 - 16.00 uur
                                                               sportzomer

donderdag 23 augustus               op het veld van 19.00 - 20.00 uur
                                                               recreatie voetbaltraining

                                                               vanaf 20.00 uur
                                                               training alle zaterdag teams
                                                               van 19.00  uur clubavond


vrijdag 24 augustus                        op het veld vanaf 20.00 uur
                                                               recreatief voetbal zondag senioren


zaterdag 25 augustus                    van 9.00 uur tot 12.00 uur
                                                               afsluiting sportzomer.

                               Alle jeugdleden van 6 tot 12 jaar doen toch die morgen zeker mee?

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.