Roodenburg Actueel 2019 - week 3

KejoBVBijTanteJansSchlagwein

 

Roodenburg actueel nr  3

 

          HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING van 14 januari 2019

 

Aanwezigen namens het bestuur

 • Leon Kloos: Voorzitter
 • Nouri Essaoui : Voorzitter Jeugdafdeling
 • Ronald van Weerlee: Penningmeester
 • Roland Disseveld, 2de Penningmeester
 • Omar Abouri:Secretaris
 • Jan Marc van Steenbergen: Kantinezaken

1.      Opening

De voorzitter opende de vergadering met een minuut stilte voor alle Roodenburgers,  die ons ontvallen zijn. In bijzonder voor Daan Fasseur, Jan van Heek, oud speler Ger Straathof, mevrouw van Alphen - Sierat en mevrouw Nieuwpoort - Brandt van de sjoelclub.

Daarna heet de voorzitter iedereen (30 leden zijn aanwezig)  van harte welkom op ALV om 20.15 uur.

2.      Verslag overige afdelingen en commissies

De volgende commissies kwamen aan het woord

Jeugdafdeling: gepresenteerd door Nouri Essaoui

 • met 125 jeugdspelers is Roodenburg begonnen aan het competitieseizoen 2017-2018
 • Samenstelling jeugdbestuur: Leon Kloos (Jeugdvoorzitter) Nouri Essaoui (Bovenbouw coördinator) , Renzo Scanu (scheidsrechters), Ralph Kijk in de Vegte (onderbouw coördinator, activiteiten en toernooi), Jan Lovink (trainers coördinator) en ondersteunend in de onderbouw waren Rachid Matoug en JanWillem van Ipenburg.
 • Verruiming van teams ten opzichte van vorige seizoen (1 B team(JO 17), 1 C team(JO15), 1 D team(JO13), 2 E teams(JO11-1 en JO11-2), 2 F teams(JO9-1 en JO9-2) en een mini F groep

Seniorenvoetbal: gepresenteerd door Omar Abouri

 • Zondag: Seizoen gestart met een selectie team en het tweede team
 • Zaterdag: Seizoen gestart met drie teams (2x selectie, 1x recreatie)
 • Veel zondag selectiespelers kunnen overzetten naar de zaterdag
 • Meer zondagsleden actief in het jeugdvoetbal
 • Nieuw elftal vastgelegd voor volgend seizoen
 • Selectie gegroeid naar twee teams
 • Nieuwe technische Staf

Kantinecommissie: gepresenteerd door Leon Kloos

 • Jean Marc van Steenbergen nieuwe Kantinebeheerder. 
 • De inkoop geregeld door Bram Pardon. 
 • De schoonmaakploeg bestond uit Joop Verver, Henk Dissevelt, Bram Pardon, Maarten van Kooperen en Ger van Schoonderwoerd den Bezemer.
 • Bar en keuken vrijwilligers 2017-2018: Dirk van der Zwart, Louise Werter, Ricardo van Overen, Bram Pardon, Mohammed Boky, Ger van Schoonderwoerd den Bezemer, Martine Rijsbergen, Francis van Amsterdam, Nellie Ottenhof, Karin Maters de Maree, Boutaleb Bagha, Jean Marc van Steenbergen, Richard van Rijn, Koos de Nobel en Henk Tegelaar.

FINANCIEEL VERSLAG


- Er zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. opknappen van Oude Praethuys , zodat het verhuurd kon worden. Cor Labrujère was hiervan de grote animator, maar ook spelers van zaterdag 3 en anderen hebben hun steentje bijgedragen.

- De energiekosten rijzen de pan uit. Zij vormen momenteel  1/3 deel van alle kosten, die door de club gemaakt worden. 
- Om dit te kunnen bekostigen , zullen de inkomsten omhoog moeten. Sponsoring en het aanvragen van subsidies zijn mogelijkheden om aan de inkomenskant stappen te maken.

Kascontrole

Op zaterdag 12 januari heeft de Kascommissie van de LV Roodenburg, bestaande uit Marcel vd Burg, Eelke Hillebrand en Ousamma Belaidi, de kascontrole uitgevoerd over het seizoen 17-18. Bij de controle zijn geen bijzonderheden geconstateerd

De administratie en de boeken van Roodenburg zijn akkoord bevonden en daarmee heeft het bestuur decharge gekregen

JUBILARISSEN

 

 BramDeRoode

 

Tijdens de jaarvergadering werd gemeld, dat drie leden een jubileum vierden.
Bram de Roode en Paul Rijsbergen waren 25 jaar lid. John van de Wetering was 50 jaar lid.
Op de foto overhandigt voorzitter Leon Kloos de versierselen, die daar bij horen aan Bram de Roode en deelt mee, dat Bram de 25 jaar lid zijn, al lang is gepasseerd.

 RonaldVanWeerlee LvV

RONALD VAN WEERLEE LID VAN VERDIENSTE

Op de jaarvergadering is Ronald van Weerlee (penningmeester van Roodenburg) door het bestuur voorgedragen benoemd te worden tot Lid van Verdienste, vanwege al zijn werk, die hij voor de club verricht heeft. Het leverde een applaus op van de zaal, daarmee aangevende volledig in te stemmen met het bestuursvoorstel.
Ronald heeft al op jonge leeftijd geleerd om leiding te geven en heeft daarvan profijt van gehad in zijn maatschappelijke carrière. Dat begon destijds met de jeugdraad. A junioren werden gevraagd om zitting te nemen in de jeugdraad en die jeugdraad, bestaande uit jeugdleden van de oudere jeugdteams, organiseerde activiteiten t.b.v de jeugd. In dit geval wijzen wij jeugdleden/ jonge senioren vaak op de waarde, die een vereniging voor iemand kan hebben. Via de jeugdraad krijgen talentvolle jeugdleden inzicht, wat er allemaal gebeurt in een club. Daarna was hij o.a. leider van het eerste elftal en sinds vele jaren beheert hij de financiën van de club. Voor de vele jaren, die hij als vrijwilliger voor de club in touw is, werd hij tijdens de ALV unaniem benoemd tot Lid van Verdienste.

3.      Verkiezingen: bestuursleden, leden van de Kascontrolecommissie

De zittende bestuursleden zijn herkozen en blijven Roodenburg vertegenwoordigen in het volgende seizoen. Voor de kascontrolecommissie zijn Marcel vd Burg, Eelke Hillebrand en Ousamma Belaidi aangewezen als kandidaat en hebben daarmee ingestemd.

PAUZE

4.Brainstormsessie: Voetbal Vitaal

Er werden vier groepen gevormd om samen te brainstormen over de onderwerpen die op korte en lange termijn aanpakt moeten worden.

Vertrekpunt beleidsplan: Stip horizon 2022 vitaal LV Roodenburg met 450 leden, financieel gezond en groei in teams,  maar vooral in de jeugdteams. Tot 2022 krijgt Roodenburg de gelegenheid om op eigen kracht verder te groeien.

Uitkomsten brainstormsessies per groep:

Team Ronald

 • Meer sponsoring op korte termijn
 • Website en Socials op orde krijgen
 • Wandelvoetbal promoten
 • Meer zichtbaarheid/betrokkenheid in en naar  de wijk

Team Nouri

 • Ondersteunen jeugdplan
 • Kwaliteitstrainers aantrekken
 • Neerzetten van een meerjarig sponsorplan
 • Meer toernooien voor de jeugd organiseren

Team Omar

 • Stimuleren en afdwingen betrokkenheid ouders
 • Meer kleur op de velden. Mixen van teams
 • Toernooien voor niet leden met bekende spelers uit de regio
 • Wekelijkse activiteiten in de kantine en deze promoten in de wijk

Team Leon

 • Groot  reclame bord op de brug voor meer zichtbaarheid/vindbaarheid club
 • KNVB - vertegenwoordiger bij de club voor kennisdeling en ondersteuning
 • Actief promotiewerk in de Kooi en omgeving
 • Stimuleren betrokkenheid moeders voor verhogen positieve imago
 • Pupil van de week weer introduceren

4.      Sluiting
De voorzitter Leon Kloos sluit om 22.30 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage in de brainstorm sessie van deze avond.

PS: Het bestuur is blij, dat de aanwezige leden meedenken over hun toekomst en die van de club. Een aantal hierboven gesuggereerde items kan alleen worden opgepakt als mensen meedoen met de uitvoering daarvan. Het oppakken van één item , kan als project, de club weer een stap verder in de goede richting brengen. Enthousiast geworden?  Zoek contact met een bestuurslid
Dat kan ook via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot de volgende ALV! 

Omar Abouri, secretaris.

 

ROODENBURG ZAT 1 OEFENDE TEGEN VVC

Afgelopen dinsdagavond oefende zaterdag 1 tegen VVC uit Nieuw Vennep. Onder leiding van scheidsrechter Abdelhaq Jermouni werd er met 4-2 gewonnen in een leuke oefenpot.

 

BIJZONDER INTERVIEW MET LAU ZITMAN

In de rubriek HELDEN op w.w.w.leidenamateurvoetbal is er een interview geplaatst van Lau Zitman. Het is een bijzonder interview en geeft de lezer inzicht in het voetbal van Roodenburg in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw.
Het is een persoonlijk interview van een man, die al op jonge leeftijd secretaris werd van de club. Het interview met Cees Mentink en fotograaf Johan Kranenburg treft u aan bij helden op bovengenoemde website.
Een directe link hieronder (geheel kopiëren en plakken in uw internetbrowser): 

http://www.leidenamateurvoetbal.nl/2019/uit-de-oude-doos/laurens-j-lau-zitman-he-kaerel-wil-je-soms-van-bil-met-mij-vroeg-de-spits/

 

                                               HET VOETBALGEBEUREN

 

Vorst, harde velden. Voor 8.00 uur ben ik op het veld. Twee bestuursleden Jean Marc en Leon, alsmede de consul Piet Labrujère zijn aanwezig bij de keuring van de velden.

De velden worden afgekeurd en alle thuiswedstrijden gaan niet door.
De JO 11-2 vertrekt op dit moment naar Alphen om tegen leeftijdsgenoten van de v.v. Alphen te spelen. Er wordt met 0-6 gewonnen en daarmee wordt de eerste helft van het seizoen afgesloten. Het team is herfstkampioen!
Zaterdagavond vriest het flink en zijn de grasvelden van ASC afgekeurd. Zondag 1 en 2 mogen binnen blijven.

                        HET VOETBALPROGRAMMA VOOR KOMEND WEEKEND

 

08.30 uur        Roodenburg JO 8-1             - Meerburg JO 8-4
08.30 uur        VVSB Jo 11-2                       - Roodenburg JO 11-1
08.45 uue       Koudekerk JO 11-2              - Roodenburg JO 11-2
09.00 uur        Roodenburg JO 9-1             - ASC JO 9-3
09.00 uur        Roodenburg JO 8-2             - VELO JO 8-7
09.30 uur        Ter Leede JO 9-3                 - Roodenburg JO 9-2
10.00 uur        Roodenburg JO 17-1           - Oegstgeest JO 17-3
12.00 uur        Roodenburg 2                      - Oegstgeest 4
14.30 uur        Woubrugge 1                        - Roodenburg 1
14.30 uur        Wilhelmus JO 13-6               - Roodenburg JO 13-1
16.00 uur        Rijnvogels 4                          - Roodenburg 3

 

                                      KOMENDE WANDELING


A.s. donderdag 24 januari staat er weer een wandeling op het programma.
We blijven in de stad. We vertrekken om 10.00 uur vanaf Noord en volgen een deel van de route van het Limespad in Leiden.
Daarbij komen we o.a. langs het oude hoofdveld van Roodenburg in de Leidse Hout.

Meedoen?  We verzamelen tussen 9.45 uur en 10.00 uur en drinken onderweg koffie.

                                               HET PROGRAMMA DOORDEWEEKS

 

 

dinsdag 22 januari                        in het clubgebouw om 14.00 uur
                                               klaverjassen/ sjoelen


                                               indien het weer het toelaat.
                                               start wandelvoetbal training om 19.30 uur


woensdag 23 januari        in het jeugdhonk van 13.00 - 15.00 uur
                                               spelletjes voor jeugd 6-13 jaar.

 

donderdag 24 januari       vanuit de corner om 10.00 uur

                                               wandeling de Limes door Leiden

 

                                               op het veld van 19.00 - 20.00 uur
                                               recreatie voetbal

                                               in het clubgebouw vanaf 19.00 uur
                                               clubavond en darten

 

vrijdag 25 januari               in het jeugdhonk om 20.00 uur
                                               klaverjassen.

 

ZATERDAGAVOND 16 FEBRUARI IS ER EEN GROOT FEEST

Roodenburgers kopen hun kaarten bij Jean Marc van Steenbergen.
Hij is bereikbaar via 06-293 932 90
Zie de poster onder aan deze actueel.
        

Feest16022019

                  

            `                                 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.