Roodenburg Crowdfunding: Een Update

ROODENBURG CROWDFUNDING

De eerste donateur is over de brug en het beleggen gaat tot nu toe als een speer. In een maand tijd werd met één portefeuille van € 5000 een netto rendement behaald van € 550

 

Dat is meer dan 11% in een maand en de afspraak is dus, dat 25% naar de club gaat. Maar één zwaluw maakt nog geen lente, we gaan nuchter de maand augustus in.

 

De stand op vrijdag 28/7/2017 was € 212,80.

 

 

Wilt u meehelpen? Dit is het banknummer.

Dit is ons banknummer : NL92INGB0000088089 van LV Roodenburg. vermeld daarbij CFWD doeltjes.

 

 

 

Alvast dank voor uw ondersteuning.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.