Roodenburg heeft een nieuw bestuur

ROODENBURG HEEFT EEN NIEUW BESTUUR

Maandag 5 maart waren velen naar de buitengewone vergadering van de club gekomen. Over de 60 personen waren aanwezig en daarbij kregen de leden een beleidsplan voorgeschoteld , hoe Roodenburg als club in de toekomst wil gaan functioneren. Het moet weer een voetbalclub worden. Het is geen welzijnsorganisatie,  die iedereen uit de buurt opvangt.

Een bestuur moet bezig zijn met voetbalzaken en niet met alle randverschijnselen er om heen, was de duidelijk boodschap die de leden mee kregen.

Het nieuwe bestuur wil graag gaan werken met een platte organisatiestructuur. Daarbij zijn het vooral de commissies, die er voor moeten zorgen, dat alle afdeling soepel gaan "draaien". Hoe meer mensen daarbij actief zijn, des te sterker wordt de organisatie.

In een visieplan 2018 - 2022 heeft het nieuwe bestuur besloten om met ingang van het nieuwe seizoen door te gaan met 1 selectiegroep. Dat wordt de zaterdag groep. Op zondag is er ruimte voor recreatieteams.

Met de zaal werd er een open discussie gevoerd en werd duidelijk wat een vereniging inhoudt. Men schaarde zich achter de plannen van de nieuwe groep.

De afgelopen twee maanden is een groep van 3 personen bezig geweest met de nieuwe organisatie structuur. Leon Kloos, Ronald van Weerlee en Nouri Essaoui hebben het plan opgesteld en zijn vrijwilligers gaan benaderen. Dat Roodenburg een echte vereniging is, waar je vaak als jeugdspeler begint, actief voetbalt in de senioren en daarna de club niet vaarwel zegt, blijkt uit het feit, dat een groot aantal leden/ toekomstige leden, heeft besloten om zitting te nemen in het nieuwe bestuur.

Nadat het beleidskader was gepresenteerd was het tijd aan de leden om aan te geven of zij zich daarin konden vinden. Dat bleek het geval te zijn en met applaus werden de nieuwe bestuursleden verwelkomd.
Een nieuwe generatie gaat zich met het voetbalgebeuren bemoeien.

Voorzitter wordt Leon Kloos, de jongste voorzitter ooit van de club. Momenteel is hij nog jeugdcoördinator en trainer van de Mini F. Leon heeft een sportmanagement opleiding gehad en werkt ook voor de Leidse speeltuinen.

Secretaris wordt Omar Abouri. Omar is afkomstig uit het zondag bestuur en heeft een financiële  achtergrond.

Penningmeester blijft Ronald van Weerlee. Hij is de routinier onder de bestuurders.

2de Penningmeester blijft voorts Roland Disseveld. Roland verzorgt al jaren het boekhoudkundig gedeelte van de vereniging.

Jeugdvoorzitter wordt Nouri Essaoui. Hij is momenteel trainer van onder 19 en onder 13 en zit in het zondagbestuur.


Maarten van Kooperen treedt toe. Maarten is Roodenburg. Hij neemt de taak op zich om de technische commissie en de opstallencommissie te gaan leiden.

Ricardo Oevern, oud eerste elftal speler en kind van de club  neemt de leiding op zich van de sponsorcommissie.

Jean Marc van Steenbergen tot slot zal zitting nemen namens de kantine commissie , de schoonmaak en de activiteitencommissie.

Een commissie , die terugkeert is de welkomst commissie. Zij zullen in gesprek gaan met ouders als men een kind aanmeldt. Is er onvoldoende aandacht van ouders voor een sportend kind, dan is een kind niet welkom bij Roodenburg.

Nadat de nieuwe leden waren voorgesteld, overhandigde Raymond Keur de voorzittershamer aan zijn opvolger.

hamer

 

 


Via een grote bos bloemen werden de oud bestuursleden bedankt voor hun tomeloze inzet.

Raymond Keur, Ger van Gemert, Omar Maissa en Henk Tegelaar werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de club.

================================================================

Naast het voetbalbestuur wordt er gekeken naar een entiteit , die zich gaat richten op de sociale activiteiten van de club.

============================================================

                        HET NIEUWE BESTUUR VAN ROODENBURG

 

bestuur

 

Zittend van links naar rechts.

Jean Marc van Steenbergen, Roland Disseveld, Maarten van Kooperen, Nouri Essaoui, Leon Kloos, Ronald van Weerlee, Ricardo Oevern en Omar Abouri.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.