Heel wat vrijwilligers bij Roodenburg

Heel wat vrijwilligers bij Roodenburg

In de Blauw-Zwarter van juli 1977 staat de volgende mededeling:

 

Kontrakten

De kontrakten met oefenmeesters Versteegh en V. Sas zijn met een jaar verlengd. Ook de heer Schouten blijft het volgend seizoen de training van de pupillen verzorgen. Op verzoek van de heer P. van Schie is zijn kontrakt als fysiotherapeut niet verlengd wegens werkzaamheden elders. Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer F.A. de Vette. Met de heer Lovink is een kontrakt gesloten om als oefenmeester te fungeren bij de B- en C-junioren.  

 

In de loop der jaren hebben heel wat vrijwillig(st)ers werkzaamheden voor Roodenburg verricht. Zo was er Jan Uiterdijk die als toto-functionaris in juni 1977 stopte.

 

In de Blauw-Zwarter van juli 1977 was het volgende te lezen:

 

Jan Uiterdijk stopt als toto-functionaris

Sinds in 1956 de toto officieel werd ingevoerd, behoorde Jan Uiterdijk al vrij spoedig tot de vaste kern toto-ophalers en later maakte hij deel uit van de totocommissie, die voor het innemen en verder verwerken van de toto-formulieren verantwoordelijk was. Inderdaad een grote verantwoordelijkheid omdat met veel geld werd omgegaan en ook de controle voor 100% waterdicht moest zijn opdat een eventuele winnaar er zeker van kon zijn dat zijn toto-formulier in Den Haag was aangekomen. Het moet gezegd: Jan heeft zich van deze moeilijke taak zo'n 20 jaar op zeer accurate wijze gekweten. De laatste jaren vormde hij een goed team met de heer Heetveld en elke vrijdagavond waren zij present om de toto- en lottoformulieren in te nemen van de ophalers en zelfs namen zij het initiatief om bij enkele van deze medewerkers zelf de formulieren bij hen thuis op te halen. Ontzettend geroutineerd ging alles dan in zijn werk en meestal had Jan het wel na een uurtje bekeken en was hij op weg naar de Rijnsburgerweg om e.e.a. in te leveren. Het was voor hem altijd een erezaak als hij na afloop van het seizoen kon verklaren, dat slechts 5 of ten hoogste 10 zegels verloren waren gegaan. Een geweldige prestatie van deze medewerkers die toch in zo'n seizoen duizenden zegels krijgen te verwerken en waar vooral bij slecht weer een zegel heel snel wordt verspeeld. Jan zat er echter bovenop dat dit niet gebeurde en met succes. Node zien wij Jan dan ook uit de toto-commissie verdwijnen, wetende dat het moeilijk zal zijn iemand te vinden die net zo precies en serieus is als hij. Niettemin zijn wij hem erg dankbaar voor de wijze waarop hij ervoor heeft zorggedragen dat vele guldens bij de penningmeester in de kas kwamen voor het welzijn van onze vereniging "Roodenburg". Hartelijk bedankt Jan.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.