Tijdens de oorlogsjaren geen algemene ledenvergadering en geen degradatie

Zojuist las ik in de RB Actueel nr. 51 dat op maandag 19 dec. 2012 de Algemene Jaarvergadering plaatsvindt. Dat het vaststellen van zo'n vergadering niet altijd even gemakkelijk was, blijkt uit het onderstaande: over het verenigingsjaar 1942-1943 kon geen jaarvergadering plaatsvinden omdat daarvoor niet tijdig toestemming was verkregen. Op last van de Duitse bezetter moest die toestemming worden aangevraagd bij de Procureur Generaal bij het Gerechtshof. In hetzelfde, voor alle clubs, zeer moeilijke seizoen kon Roodenburg net aan degradatie ontsnappen, Lugdunum zou moeten degraderen, maar de N.V.B. (Nederlandse Voetbalbond) besliste echter dat het seizoen niet als normaal kon worden beschouwd omdat heel veel, meest jeugdige, leden in het buitenland waren tewerkgesteld. De bond besloot dat wel kon worden gepromoveerd, maar niet worden gedegradeerd, een zeer begrijpelijke maatregel. Van Roodenburg waren 57 leden in het buitenland tewerkgesteld. Het Leidsch Dagblad meldde dat er in deze moeilijke tijden zo weinig ruimte in de krant beschikbaar was, dat er geen kampioensfoto's konden worden geplaatst. Veel leden moesten in deze oorlogsjaren hun lidmaatschap beëindigen omdat zij geen voetbalschoenen meer hadden. Om voetbalschoenen te kunnen kopen, moesten bonnen worden aangevraagd bij de N.V.B. In 1942 berichtte de bond dat alleen nog bonnen woerden verstrekt als er bewijs was van een winkelier dat die nog schoenen kon leveren. Onderstaand zo'n bewijs.

Briefje_voetbalschoenen 


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.