De toneelclub

Bij Roodenburg was er meer dan alleen voetbal; zo was er een actieve toneelclub die, na eerst 4 incidentele uitvoeringen te hebben gegeven, in 1977 echt gestalte kreeg. In de loop der jaren heeft de toneelclub veel stukken opgevoerd waarvoor altijd veel belangstelling bestond. Velen hebben heel veel plezier beleefd aan het spontane en onbevangen spel van Neeltje Bonnet, Karel Weijdeveld, Lenie Lens, Rie van Polanen, Aad Klinkhamer, Mat Verver, Corry Verver, Eef van Tongeren, Rie Weijdeveld, Joop Gijzenij, Daan Bonnet, Ida Bonnet, Joop Verver, Sam Fuchs, Ellen Wendt, Bert Verver, Cor Cornet, Hans de Graaf, Mien Bouwhuis, Yvonne van Poelgeest, Coby Siera en nog een aantal anderen. Op onderstaande foto is een aantal van hen te zien.

 

Toneelclub1 

 

Staand v.l.n.r.: Cor Lens, Lenie Lens, Joop Verver, Ellen Wendt, Ida Bonnet, Lydia Slingerland, Bert Verver, Eef van Tongeren, Mat Verver en Hans de Graaf.

Zittend v.l.n.r.: Corry Verver, Yvonne van Poelgeest, Mien Bouwhuis en de heer Coster (regisseur).

 

De eerste toneeluitvoering werd opgevoerd op zaterdag 31 mei 1952. T.g.v. het 25-jarig jubileum werd een feestavond georganiseerd in "de Burcht". Voor de pauze werd het toneelstuk "Amor in het kappershuis" opgevoerd.

 

Op 7 september 1957 werd opgevoerd "Tropenadel" een blijspel in 3 bedrijven.

Op 31mei 1958 werd opgevoerd "Het wereldwonder" een  klucht in 2 bedrijven.

Op 2 juni1962, bij het 35-jarig bestaan, werd opgevoerd "Oma knapt het op" een blijspel in 2 bedrijven. 

 

Zoals eerder vermeld kreeg de toneelclub vanaf 1977 echt gestalte. Begonnen werd met een stuk op te voeren t.g.v. het 50-jarig bestaan. Het stuk had als titel "Gevaarlijk snoepgoed" 

 

Toneelclub2 

 

Hierboven de personen die speelden in "Gevaarlijk snoepgoed, een klucht in 3 bedrijven.

Staand v.l.n.r.: I. Coster (regisseur), Joop Verver, Cor Lens (adviezen), Sam Fuchs, Mat Verver, Ida Bonnet en Bert Verver.

Zittend v.l.n.r. Neeltje Bonnet, Lenie Lens, Corry Verver, Bep Vijlbrief (souffleuse) en Cor Coster. 

 

In de volgende jaren werden de volgende stukken gespeeld:

26 mei 1978 "......Als een kwartel" blijspel in 3 bedrijven.

27 maart 1979 "Zilveruitjes en augurken"bijspel in 3 bedrijven.

28 maart 1980 "de Computerbruid" blijspel in 3 bedrijven.

27 maart 1981 "Zo'n heerliijk huisje buiten" komedie in 3 bedrijven.

26 maart 1982 "Een beeld van een man" blijspel in 3 bedrijven.

25 maart 1983 "Opa ziet spoken" klucht in 3 bedrijven.

30 maart 1984 "Denk je dat het leven over rozen gaat"blijspel in 3 bedrijven.

29 maart 1985 "Maak dat je tante wijs" klucht in 3 bedrijven.

28 maart 1986 "Een dak tekort" blijspel in 3 bedrijven.

28 maart 1987 "Waarom zou ik?" blijspel in 2 bedrijven.

 

Toneelclub3 

 

26 maart 1988 "Celien slaat toe" klucht in 3 bedrijven.

8 april 1989 "In de aap gelogeerd" klucht in 2 bedrijven. 

 

Toneelclub4

 

30 maart 1991 Heropvoering van "Gevaarlijk speelgoed" klucht in 3 bedrijven.

 

U ziet dat er vanaf 1977 jaarlijks een toneelstuk werd opgevoerd. Op 30 maart 1991 vierde de toneelclub haar derde lustrum en men besloot om het stuk "Gevaarlijk speelgoed" wederom op te voeren, enerzijds omdat dit het eerste stuk was dat werd opgevoerd, anderzijds omdat het destijds een groot succes was.

 

Omdat inmiddels een aantal spelers op gevorderde leeftijd was gekomen en dat het voor een aantal jongeren steeds moeilijker werd om tijd vrij te maken voor repetities, viel de toneelclub uiteen. Toch vond er op 25 mei 2002, t.g.v. het 75-jarig bestaan, in het theater "Muzenhof" te Leiderdorp, weer een uitvoering plaats van het stuk "Een beeld van een man". Een stuk dat ook al was opgevoerd op 26 maart 1982. Spelers waren: Rob Brittijn, Cor Cornet, Martha Rijsbergen, Lydia Slingerland, Hans de Graaf, Janny Schmidt, Ellen Vogelenzang-Wendt, Jan van Rijn, Jannet van As, Jacques Brinkman, Mieke v.d. Haven en Coby Siera. De regie was in handen van Alie Montagne, souffleuse was Hannie Ravensbergen en de productie was in handen van Joop Verver.

 

Eén van de leden van de toneelcub die vanaf 1977 steeds bij de opvoeringen was betrokken is Joop Verver. Joop is inmiddels 71 jaar en is getrouwd met Lenie v.d. Haven. Joop en Lenie hebben 4 kinderen, t.w. 3 dochters en 1 zoon. De zoon, Joop, heeft in de jeugd van Roodenburg gevoetbald.

 

Joop sr. heeft zelf niet gevoetbald, maar is al sinds 1973 als medewerker aan Roodenburg verbonden. Elke dinsdagmiddag is hij bijv. achter de bar te vinden tijdens het sjoelen en klaverjassen. Overigens komen op die dinsdagmiddagen langzamerhand meer (oud-)leden en dat is te begrijpen want het is er erg gezellig mede omdat er tijdens het spel lekkere hapjes worden aangeboden.

 

Terug naar de toneelclub. Joop kan zich zijn eerste optreden in het Anthonius clubhuis nog herinneren. De zaal was helemaal vol en de uitvoering was zeer geslaagd hetgeen bleek uit het langdurige applaus dat de spelers ten deel viel. Er was een fantastische sfeer onderling wat er toe bijdroeg dat men graag de repetities bezocht want juist tijdens die repetities hadden de spelers de grootste lol. Zo'n 7 à 8 maanden voordat de opvoering zou plaatsvinden werd begonnen met het repeteren. De rollen werden door de regisseur verdeeld en nooit was er onenigheid over die verdeling. Er werd éénmaal per week gerepeteerd, eerst in het voormalige "Praethuis" en later, nadat het "Praethuis" was afgebroken, in een ruimte, beschikbaar gesteld door de fa. De Bolster. Die ruimte was verkregen door bemiddeling van Dick Bonnet die toen bij dD Bolster werkte.

 

Joop heeft de leukste herinneringen aan het stuk "Gevaarlijk snoepgoed". Joop speelde de rol van Gaston (Sinterklaas op vrijersvoeten) en Mat Verver speelde opa (Napoleon op leeftijd). In het stuk zou Napoleon (Mat) Gaston (Joop) achterna zitten met het zwaard in de hand en afgesproken was dat Napoleon niet zo hard in de kont van Gaston zou prikken. Het verliep echter anders, Gaston (Joop) kon ternauwernood een schreeuw van pijn onderdrukken. 

 

Zo herinnert Joop zich ook een bedscène van Mat Verver met Ida Bonnet. Een scène waarin Ida op een gegeven moment heel droogjes opmerkte "eigenlijk zouden we het echt moeten doen" hetgeen natuurlijk heel veel gelach tot gevolg had. Neeltje Bonnet en Mat Verver hebben, zeker waar het om de humor gaat, het meeste indruk op Joop gemaakt. Joop vond Hans de Graaf, Lydia Slingerland en Mevr. Coster de besten wat betreft het spelen van hun rol.  

 

Tot zover de toneelclub.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.