Na competitie Roodenburg 3

Zaterdah 17 mei om 15.00 uur is er een beslissingwedstrijd tussen Roodenburg 3 en Zwammerdam 2 om een plek in de reserve 2de klasse.
Roodenburg 2 is na 1 jaar terug naar de 3de klasse en neemt Roodenburg 3 dan het stokje over?

Na de Kooicup is het zaterdag dus niet gedaan met het voetballen op sportpark Noord.

Jeugdsportfonds

JEUGDSPORTFONDS LEIDEN

 

 

“          “     ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN

 

Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Het jeugdsportfonds Leiden biedt gezinnen die rondkomen van een sociaal minimum een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan.

 

Vergoeding

Het jeugdsportfonds Leiden kan twee soorten sportuitgaven voor kinderen vergoeden. De eerste mogelijkheid is een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging. De daarvoor benodigde sportartikelen, zoals een tennisracket, voetbalschoenen, een voetbalshirt, is de tweede onkostenpost die in aanmerking komt voor een bijdrage. De maximale bijdrage per kind bedraagt € 225,- per jaar.

 

Kinderen en hun ouders hoeven geen geld voor te schieten en door de korte en snelle aanvraagprocedure kunnen kinderen direct lid worden van hun sportvereniging.

 

Wie komen in aanmerking?

-       Kinderen tussen de 4 en 18 jaar

-       Waarvan het gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijke geldende minimum.

-       Het kind , waarvoor de aanvraag wordt ingediend is woonachtig in de gemeente Leiden.

 

Aanvragen

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het jeugdsportfonds. Op www. jeugdsportfonds.nl kunt u een lijst vinden van intermediairs.

Bij Roodenburg is onze administrateur Henny Slegtenhorst aangesteld als intermediair. Hij behandelt op discrete wijze uw zaak.

Henny is overdag bereikbaar op Roodenburg. Van 10.00 uur tot 14.00 uur is hij aanwezig bij de club.

Het telefoonnummer waaronder u Henny kunt bereiken is 071-5232157

 

Nog meer informatie is te verkrijgen op de website www.jeugdsportfonds.nl


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.