Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 7 januari 2017

BijTanteJansKejoBVSchlagwein

 

 

 

Het bestuur van de LV Roodenburg nodigt haar leden uit

voor de nieuwjaarsreceptie, die zal plaats vinden op

zaterdag 7 januari 2017, van 15.30 tot 19.00 uur.

Laten we met elkaar dan het glas heffen op het prille

nieuwe jaar, de aanstaande reünie in mei 2017 ter gelegenheid

van het 90-jarig jubileum en op een goede gezondheid voor

iedereen.

En uiterst belangrijk: op een goede toekomst op

Sportpark Noord.

Voorafgaand aan de receptie wordt een onderling

toernooi georganiseerd, dat zal starten rond 12.00 uur.

Het bestuur.

 

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.